Haluksy to zwyczajowa nazwa schorzenia w medycynie określanego jako Hallux valgus, czyli paluch koślawy. Schorzenie polega na bocznym (w kierunku palców) odchyleniu palucha w stawie śródstopno-paliczkowym oraz na szpotawym ustawieniu I kości śródstopia.

Kompresja stawu śródstopno – paliczkowego

Dodatkowym elementem wady jest rotacja pierwszej kości śródstopia. W efekcie staw śródstopno-paliczkowy palucha pracuje w niefizjologicznym ustawieniu.  Podczas chodu dochodzi do kompresji w obrębie stawu a kości ścierają się. Cyklicznie pojawia się podwichnięcie stawu oraz stan zapalny. Po przyśrodkowej stronie stopy tworzy się narośl kostna, która stanowi nie tylko problem estetyczny, ale też powoduje ból a nawet zaburza prawidłowy chód.

Stopień zaawansowania wady a dolegliwości bólowe

Aby w sposób wymierny opisać stopień zaawansowania wady, w medycynie używa się dwóch wartości kątowych: HVA (hallux valgus angle = kąt palucha koślawego) oraz IMA (intermetatarsal angle = kąt międzyśródstopny).

Kąt HVA wyznaczany jest poprzez linie przechodzące przez osie długie pierwszej kości śródstopia oraz pierwszego paliczka palucha. Wartość kąta HVA do 15 stopni przyjmuje się za prawidłową. Powyżej 15 stopni kąta HVA można mówić o paluchu koślawym. Wartości kąta HVA powyżej 45 stopni kwalifikują do leczenia operacyjnego. Im większa wartość kąta HVA tym silniejsze dolegliwości bólowe. Wraz z rozwojem schorzenia powiększa się deformacja stopy a w skrajnych przypadkach ból uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Kąt IMA wyznaczany jest przez linie przechodzące przez osie długie pierwszej i drugiej kości śródstopia. Wartości kąta IMA do 10 stopni przyjmuje się za prawidłowe, powyżej świadczą o szpotawym ustawieniu pierwszej kości śródstopia.

Reasumując, im większe kąty HVA i IMA tym schorzenie jest bardziej zaawansowane.

Istotnymi strukturami w procesie postępowania schorzenia są trzeszczki. Te dwie struktury znajdują się od podeszwowej strony stopy, przy głowie dalszej I kości śródstopia. Pomimo swych niewielkich rozmiarów pełnią istotną funkcję podczas amortyzacji i absorpcji wstrząsów. Ponadto, z racji, że aparat trzeszczkowy łączy się z kilkoma więzadłami oraz ścięgnami przodostopia pełni ważną funkcję przy prawidłowym rozkładzie obciążenia stopy.

Niestety, przy rozwijaniu się haluksów pierwsza kość śródstopia ulega rotacji a wraz z nią rotują również wyżej wspomniane trzeszczki. Obcierają one o torebkę stawową powodując jej stan zapalny (ból, zaczerwienienie). Zrotowane trzeszczki mogą się podwichać i wtedy nie spełniają swoich funkcji.

Bunito - wylecz haluksy

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *