Operacja

Jak wygląda operacyjne usuwanie haluksów? – Schemat przebiegu zabiegu.

Hallux valgus - operacja na haluksy

Na świecie znanych jest ponad 160 różnych procedur chirurgicznych, dotyczących sposobu operowania haluksów. Większość z nich nosi swoje nazwy od nazwisk wynalazców danej metody. Ogólnie rzecz biorąc, operacja haluksów polega na ścięciu narośli kostnej po przyśrodkowej części stopy oraz na korekcie ustawienia stawu śródstopno-palcowego palucha. Najczęściej korektę uzyskuje się poprzez nacięcie pierwszej kości śródstopia i zespolenie elementów. Do najbardziej popularnych metod leczenia operacyjnego zalicza się metody Chevron, Scarf, Ludloff i Akin. 

 

Operacja haluksów – schematyczny przebieg zabiegu:

 1. cięcie skórne o długości ok 5 cm
 2. przecięcie torebki stawowej
 3. przecięcie więzadła poprzecznego śródstopia
 4. usunięcie nadmiaru tkanki kostnej (buniotomia)
 5. przecięcie I kości śródstopia
 6. ustalenie i zespolenie odłamów
 7. zszycie torebki stawowej
 8. szew skórny
 9. opatrunek
 10. obuwie ortopedyczne

Rekonwalescencja po zabiegu usunięcia haluksów

Pajent przebywa w szpitalu około 2 dni po zabiegu. Gips lub obuwie ortopedyczne należy nosić przez okres 4-6 tygodni. Ból okołooperacyjny wymaga u większości pacjentów silnej farmakoterapii. Obrzęk może utrzymywać się nawet do 4-5 miesięcy po zabiegu.

Efekty uboczne

Zabiegi operacyjne obarczone są dużym ryzykiem powikłań i efektów ubocznych. Zalicza się do nich między innymi:

 • niesatysfakcjonujący efekt kosmetyczny
 • przecięcie nerwu podczas zabiegu, co skutkuje brakiem czucia w palcu
 • zaburzenia gojenia rany oraz zaburzenia zrostu kostnego
 • konieczność unieruchomienia stawu śródstopno-palcowego (tzw paluch sztywny, który uniemożliwia prawidłowe przetoczenie stopy podczas chodu)
 • w skrajnych przypadkach konieczność amputacji palca
 • przewlekłe dolegliwości bólowe
 • możliwy nawrót choroby (szacuje się, że do nawrotu haluksów operowanych najprostszymi metodami chirurgicznymi dochodzi u 80% pacjentów w ciągu dwóch lat od operacji)

Zabieg usunięcia haluksów jak każda operacja niesie ze sobą duże ryzyko. Należy pamiętać o tym, że główną przyczyną powstawania haluksów jest podłoże genetyczne, co oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż po operacji haluksy odrosną. Zanim podejmie się decyzję o operacyjnym usunięciu schorzenia warto wypróbować nieinwazyjne metody leczenia palucha koślawego.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *