Bez kategoriiCiekawostkiOperacja

Operacja haluksów – Porównanie minimalnie inwazyjnej metody z otwartą osteotomią Chevron’a – wyniki badań

Porównanie minimalnie inwazyjnej metody operacji haluksów z otwartą osteotomią Chevron’a - wyniki badań

Artykuł ma na celu przedstawienie badania oraz jego wyników, których zagadnieniem była operacja haluksów, a dokładniej porównanie minimalnie inwazyjnej metody z otwarta osteotomią Chevron’a.

CEL BADANIA:

Celem tego badania było porównanie minimalnie inwazyjnej techniki osteotomii (grupa A) z dobrze znaną techniką Chevron’a (grupa B) w celu korekcji zniekształcenia palucha koślawego.

METODY:

W badaniu wzięli udział pacjenci, którzy planowali poddać się operacyjnej korekcji palucha koślawego. Pacjentów przycielono losowo do dwóch grup badanych. W grupie A znalazły się osoby, u których przeprowadzono minimalnie inwazyjną technikę osteotomii. Natomiast grupa B obejmowała osoby, które poddano otwartej osteotomi metodą Chevrona. Przez sześć tygodni, 12 tygodni i dziewięć miesięcy po zabiegu określono następujące parametry wynikowe: wizualne wyniki analogowe, stopień odczuwania bólu, wynik AOFAS, wyniki pomiarów radiologicznych, zakres ruchu (ROM), a także ogólne samopoczucie i zadowolenie pacjenta.

WYNIKI:

Przeanalizowano czterdzieści siedem przypadków (25 pacjentów z grupy A i 22 pacjentów z grupy B). Obie techniki operacyjne osiągnęły znaczną poprawę deformacji haluksów. Kąt międzyśródstopny (IMA) poprawił się z 15,1 ° do 5,8 ° w grupie A i od 14 ° do 6,8 ° w grupie B. Podczas gdy kąt koślawości palucha (HVA) poprawił się z 28,3 ° do 8,5 ° w grupie B w porównaniu z 26,4 ° do 6,9 ° w grupie A. Nie zaobserwowano znaczących różnic między grupami za pomocą żadnego z określonych parametrów wyniku. W odniesieniu do zadowolenia pacjentów stwierdzono istotne statystycznie różnice między metoda minimalnie inwazyjną, a operacją otwartą po 12 tygodniach po operacji na korzyść grupy A.

WNIOSEK:

Przy minimalnie inwazyjnej osteotomii wynik radiologiczny i kliniczny jest porównywalny z techniką otwartą.

źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov/
autorzy: Kaufmann G1, Dammerer D2,3, Heyenbrock F4, Braito M4, Moertlbauer L4, Liebensteiner M4.
tłumaczenie: własne

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *