CiekawostkiOperacja

Operacja haluksów – powikłania gojenia się ran po operacji u pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi i bez nich – wyniki badań.

Powikłania gojenia się ran po operacji u pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi i bez nich - wyniki badań.

Istnieje wiele zdefiniowanych czynników ryzyka związanych gojeniem się ran po zabiegu operacyjnym. Choroby współistniejące i ich leczenie są określone jako jedna z nich. Celem przeprowadzonych przez polskich lekarzy badań było sprawdzenie, czy istnieją znaczne różnice w gojeniu się ran u pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi i bez nich, u których wykonano korektę koślawości za pomocą osteotomii Scarf’a (operacja haluksów).

BADANIE

W badaniu wzięło udział 155 pacjentów, którzy przeszli operacyjny zabieg usuwania haluksów metodą Scarf’a. 60,6% pacjentów z grupy badanej cierpiała na przewlekłe choroby, najczęściej było to nadciśnienie (57 pacjentów, 36,8%), niedoczynność tarczycy (19 pacjentów 12,3%) i cukrzyca (7 pacjentów, 4,5%). Większość pacjentów stanowiły kobiety (96,1%).

W trakcie badania odnotowano odsetek powikłań. Pacjentów poddano obserwacji trwającej kolejno: 1,2, 3, 6 i 12 tygodni oraz 6 miesięcy po operacji. Przed operacją i podczas ostatniej wizyty oceniono wyniki leczenia za pomocą skali AOFAS HMI. Jest to skala służąca do oceny parametrycznej pacjentów z chorobami przodostopia. Ocena blizn została przeprowadzona przez niezależnego obserwatora za pomocą VAS (skala samooceny bólu pooperacyjnego), a następnie oceny blizn pacjenta za pomocą VSS. U 30 chorych stwierdzono powikłania (19,4%). Zakażenie w miejscu operacyjnym stwierdzono u 6 pacjentów (3,9%). U 13 pacjentów (8,4%) wystąpiło rozejście się częściowej rany, u 5 z nich (3,2%) zastosowano dodatkowe zamknięcie skóry (Steri-Strips).

Wyniki leczenia ocenione skalą HMI AOFAS były dobre i bardzo dobre zarówno w grupie zdrowej, jak i w grupie ze współwystępującymi powikłaniami. U wszystkich pacjentów wyniki znacznie się poprawiły po zabiegu chirurgicznym. Ocena blizn za pomocą VAS wynosiła średnio 1,5 pkt. Średni wynik w VSS wyniósł 2 pkt. Wyniki w obu skalach oceniono jako bardzo dobre.

Bunito - wylecz haluksy

WYNIKI

Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w ocenie blizn zarówno w grupie zdrowej jak i grupie, w której pacjenci cierpieli na choroby ogólnoustrojowe. Na podstawie wyników badania autorzy uważają, że nie ma znaczących różnic między pacjentami z chorobami współistniejącymi i bez nich w takich aspektach, jak: częstość powikłań, wynik zabiegu chirurgicznego i ocena blizn, o ile dotyczy to operacji stóp.

źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov
tłumaczenie: własne
autorzy: Kromuszczyńska J, Kołodziej Ł, Jurewicz A.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *