W zależności od zaawansowania wady należy wybrać odpowiednią technikę operacji haluksów. Zabieg usuwania haluksów wbrew pozorom nie należy do najłatwiejszych. Świadczyć o tym może istnienie ponad 180 technik operacyjnych tego schorzenia. Najbardziej odpowiednimi dla łagodnych deformacji są dystalne osteotomie pierwszej kości śródstopia, głównie osteotomia Chevron.

ŁAGODNE DEFORMACJE

Łagodne deformacje dotyczą w znaczącej mierze młodych kobiet. Pacjentki uskarżają się głównie na ból uciskowy w obrębie stawu, który jest umiarkowanie uwidoczniony. Deformacja jest elastyczna, to znaczy paluch może być manualnie przywrócony do normalnej pozycji bez jakiegokolwiek znaczącego oporu. Ponadto śródstopie jest jedynie lekko spłaszczone –  kąt IMA na zdjęciu RTG wykonanym w obciążeniu nie przekracza 15°. Mobilność stawu śródstopno-paliczkowego palucha nie jest ograniczona, a na zdjęciu RTG nie widać osteoartrozy.

Łagodne deformacje mogą być efektywnie leczone przy użyciu dystalnych osteotomii pierwszej kości śródstopia, np. poprzez osteotomię Chevron. Ta interwencja, pierwotnie nazywana osteotomią typu Austin, została po raz pierwszy opisana w 1962 roku. Wykonywane jest cięcie w kształcie litery V w głowie pierwszej kości śródstopia. Kość zostaje przemieszczona bocznie o jedną trzecią do połowy swojej szerokości, korygując tym samym kąt IMA. W dodatku egzostosa w obrębie środkowej części głowy pierwszej kości śródstopia zostaje ścięta a torebka stawowa zacieśniona, co sprawia że pod koniec operacji paluch ustawiony jest w prawidłowej pozycji.

Stabilizacja niewielkim implantem jest potrzebna, aby zapobiec utracie repozycji.  Nie ma zgodności co do tego, czy w przypadku inkongruencji stawu śródstopno-paliczkowego palucha zalecanym jest dodatkowe uwolnienie boczne. Są dwa powody, by ich nie wykonywać w technologii Chevron: uwolnienie boczne jest zbędne w przypadku łagodnych deformacji; uwolnienie boczne zwiększa ryzyko słabej perfuzji głowy pierwszej kości śródstopia, z możliwą konsekwencją w postaci martwicy.

Po zabiegu chirurgicznym paluch musi być utrzymywany w prostej pozycji przez 6 tygodni przy użyciu bandaża korygującego. Podczas tego okresu pacjent musi nosić but zdrowotny o płaskiej podeszwie, umożliwiający pełne obciążenie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *