Haluksy charakteryzują się różnymi stadiami zaawansowania, a można je ocenić na podstawie kąta nachylenia palucha koślawego HVA. Schorzenie może być na tyle małe, że interwencja chirurgiczna okaże się zbędna. Przy niewielkich stadiach deformacji wystarczy leczenie zachowawcze.

Jak tworzą się haluksy?

Ciężki stopień zaawansowania zmian stanowi już wskazanie do operacji, która polega na wykonaniu osteotomii (przecięciu kości) i mechanicznym ustawieniu odłamów we właściwej płaszczyźnie. Wymaga ona przecięcia kości w celu nadania jej właściwej geometrii. Istnieje wiele metod esteotomii, wśród których najbardziej popularne techniki to: Chevron, Scarf, Ludloff czy Akin.

Konsultacja u ortopedy

W przypadku ciężkiego stadium zaawansowania haluksów wymagana jest odpowiednia interwencja medyczna. Będzie można ją wdrożyć po uprzednich, wstępnych etapach. Lekarz ortopeda przede wszystkim dokona fizykalnego badania stóp celem oceny przemieszczeń w obrębie stawu, uszkodzenia tkanek miękkich i poszukiwania obecności innych zniekształceń w obrębie stopy. Następnie przeprowadzi wywiad służący uzyskaniu informacji o ogólnym stanie zdrowia pacjenta, o jego innych dolegliwościach i problemach zdrowotnych, które mogłyby być istotne w przypadku przeprowadzania zabiegu operacyjnego. Konieczne też będzie zdjęcie rentgenowskie, które dokładnie zobrazuje stopień uszkodzenia i deformacji w obrębie stawu palucha.

Operacja haluksów

Decyzja o operacji wiąże się z wykonaniem szeregu badań, dzięki którym lekarz będzie mógł ocenić stan zdrowia i ryzyka związane z zabiegiem chirurgicznym. Warto również pamiętać, by poinformować swojego lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych lekach. Nie wszystkie medykamenty można aplikować przed interwencją chirurgiczną odbywającą się dodatkowo w znieczuleniu. Zabieg rozpoczyna się cięciem skórnym (około 5 cm), a następnie przecięciem torebki stawowej i więzadła poprzecznego śródstopia. W kolejnych czynnościach zostaje usunięty nadmiar tkanki kostnej i następuje przecięcie I kości śródstopia. W następnym kroku ustawia się i zespala odłamy, po czym zszywa najpierw torebkę stawową, a po niej skórę. Stopa po operacji wymaga noszenia obuwia ortopedycznego do sześciu tygodni. Sam pobyt w szpitalu w przypadku braku powikłań powinien nie trwać dłużej niż dwa dni, jednakże obrzęk stopy może utrzymywać się do czterech/pięciu miesięcy. Należy nie nadwyrężać stóp i powoli wracać do małych aktywności.

Powikłania

Żadna metoda operacyjna nie usuwa bezpośredniej przyczyny halluksów, czyli płaskostopia poprzecznego i osłabienia aparatu więzadłowego stopy. Operacja może też przynieść powikłania. Do możliwych trudności pooperacyjnych można zaliczyć: zaburzenia gojenia skóry, zaburzenia zrostu kostnego, przewlekłe dolegliwości bólowe, a także nawrót choroby.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *