Częstość występowania silnych objawowych deformacji pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego (MTP) u młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym (CP) nie jest znana. Najnowsza literatura dotycząca tych deformacji jest ograniczona. W badaniu przenalizowane zostały objawy deformacji pierwszego promienia stawy MTP u dużej populacji dzieci i młodzieży z CP i ich powiązaniem z silną czynnością motoryczną, podtypem CP i innymi deformacjami mięśniowo-szkieletowymi, a także zabiegów operacyjnych (haluksy operacja ). 

METODY:

W badaniu wzięło udział 29 pacjentów (45 stóp). Średni wiek pacjentów w chwili operacji wynosił 14 (zakres 6-22) lat. Średni okres obserwacji wynosił 33 (zakres 22-59) miesięcy. Wykonano procedurę rekonstrukcyjną u 19 pacjentów (27 stóp); operację tkanek miękkich i egzostektomię strzykawki u sześciu pacjentów (11 stóp); i artropata stawu MTP u 4 pacjentów (7 stóp). Do oceny radiologicznej użyto kąta palucha koślawego (HVA) i kąta międzygatunkowego przednio-tylnego (IMA).

WYNIKI:

Okres obserwacji wynosił 36 (zakres 22-59) miesięcy w grupie rekonstrukcyjnej, 27 (zakres 24-29) miesięcy w grupie operacji tkanek miękkich i 29 (zakres 23-41) miesięcy w grupie artrodezy MTP. Znaczącą poprawę wykryto w kącie palucha koślawego w  wszystkich trzech grupach po operacji, jednak w metodzie operacji tkanek miękkich zaobserwowano stopniową utratę korekty wady. Najlepsze wyniki uzyskano w grupie artrodezy.

źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov
autorzy: Sarikaya IA1, Seker A2, Erdal OA3, Talmac MA4, Inan M1.
tłumaczenie: własne


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *