Hallux Valgus to schorzenie, które dotyka nie tylko stawu śródstopno-paliczkowego przy dużym palcu u stopy, ale całego układu ruchu. Wraz z rozwojem wady i pogłębieniem się deformacji, zmianie ulega również nasza postawa oraz chód. Ból towarzyszący średniemu i zaawansowanemu stopniowi haluksów sprawia, że zaburzone zostaje funkcjonowanie fizyczne. Zmniejszenie sprawność fizycznej natomiast ma realny wpływ na jakość codziennego życia człowieka. Zjawisko to zostało zbadane przez naukowców i opisane poniżej.

TŁO:

Przeprowadzono badanie wśród mieszkańców górskiej wioski w Japonii. W badaniu analizowano relacje pomiędzy radiologicznym paluchem koślawym (HV) a różnymi funkcjami fizycznymi niezależnymi od choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego (KOA).

METODY:

Uczestnicy badania rekrutowani byli z pośród mieszkańców górskich wsi w wieku poniżej 50 roku życia. Zmierzono wzrost, wagę i wskaźnik masy ciała (BMI) uczestników, a dane bazowe, w tym wiek, płeć i ból stopy, uzyskano za pomocą wywiadów i kwestionariuszy. Wykonano radiografię stóp i kolan, aby ocenić obecność HV (kąt HV ≥20 °) i KOA (stopień Kellgrena-Lawrence’a ≥ II). Siła uchwytu, 6-metrowy marsz przy zwykłych i maksymalnych prędkościach,dodatkowo sprawdzono sprawność fizyczną za pomocą kilku prostych ćwiczeń. Pod uwagę wzięto również modele nacisku podeszwowego.

WYNIKI:

W przypadku umiarkowanie ciężkich przypadków deformacji typu hallux valgus (kąt HV ≥30 stopni) stwierdzono upośledzoną siłę chwytu, maksymalna prędkość chodu,bolesne haluksy, a także zmniejszone zwykłe i maksymalne prędkości chodu niezależnie od KOA. Podciśnienie podeszwowe halluxa zmniejszyło się w zależności od kąta HV. Podciśnienie podeszwowe było znamiennie niższe pod względem bolesnego palucha koślawego niż w przypadku braku haluksów.

 

WNIOSKI:

Umiarkowane i ciężkie deformacje związane z paluchem koślawym skutkowały upośledzeniem  funkcji fizycznych, niezależne od KOA. Kontrolując ból i ciężką deformację haluksów za pomocą zabiegów takich jak chirurgia, można polepszyć fizyczną funkcję badanych pacjentów.

Wyniki badań przeprowadzonych w Japonii jednoznacznie potwierdzają, że haluksy zaburzają funkcjonowanie fizyczne człowieka. Bardzo ważne jest więc aby możliwie szybko zdiagnozować problem i niezwłocznie podjąć odpowiednie leczenie.

źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov
tłumaczenie: własne
autorzy: Nishimura A, Ito N, Nakazora S, Kato K, Ogura T, Sudo A.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *