Hallux valgus jest popularnym schorzeniem stopy. Nie ulega wątpliwości, że niektórzy tancerze rozwijają deformację typu hallux valgus, pytanie jednak czy tancerze są bardziej podatni na występowanie tej deformacji niż pozostała część populacji. Przegląd literatury odkrywa toczącą się debatę dotyczącą czynników ryzyka występowania haluksów, wśród których znaleźć można wiek, płeć żeńską, predyspozycje genetyczne, nieprawidłowe obuwie, hipermobilność pierwszego promienia, budowę stopy, skrócenie ścięgna Achillesa, długość pierwszej kości śródstopia.

Nie ma jednak wystarczających dowodów na poparcie tezy, że taniec, zwłaszcza w pointach, zwiększa częstość występowania lub nasilenie schorzenia typu hallux valgus; wymagane są dalsze badania w tej kwestii. Leczenie deformacji u tancerzy powinno być konserwatywne, aby możliwie jak najdłużej opóźnić korekcję chirurgiczną (najlepiej do czasu zakończenia kariery sportowej).

A teraz po ludzku…

Wikipedia nie jest najlepszym źródłem informacji. Przeglądając stronę dotyczącą haluksów możemy tam znaleźć następującą informację:

Grupą szczególnie zagrożoną są kobiety uprawiające taniec klasyczny (balet) ze względu na niefizjologiczne obciążenia stóp w pointach.

Tymczasem, jak wskazuje powyższe badanie, brak jest jednoznacznych dowodów na to aby taniec przyczyniał się do wzmożonego występowania tej deformacji. Co ciekawe, badanie wyraźnie wskazuje, aby tancerze, jeśli już haluks pojawi się na ich stopach – starali się jak najdłużej leczyć schorzenie przy użyciu metod nieinwazyjnych. Operacja to absolutna ostateczność.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *