HALUKSY – TŁO:

Paluch koślawy jest częstym schorzeniem, które może prowadzić do znacznego bólu i niepełnosprawności. Istnieją również dowody na to, że haluksy mogą zaburzać równowagę i zwiększać ryzyko upadków u osób starszych. Chociaż przeprowadzono wiele badań nacisku na podeszwę stopy u osób z paluchem koślawym i bez palucha koślawego, niewiele wiadomo na ten temat.

METODY:

Pomiary parametrów przestrzenno-czasowych wzorców chodu i przyspieszenia głowy oraz miednicy uzyskano u 71 osób (24 mężczyzn, 47 kobiet) w wieku od 75 do 93 lat. Uczestników badania poproszono o chodzenie po płaskiej powierzchni oraz specjalnie zaprojektowanym nieregularnym chodniku. Oceniano również problemy z widzeniem, czuciem obwodowym, a także siłę i czas reakcji.

WYNIKI:

Stwierdzono, że osoby z umiarkowanym i ciężkim stopniem zaawansowania palucha koślawego wykazują znacznie zmniejszoną prędkość i długość kroku na obu powierzchniach badania oraz mniej rytmiczne wzorce przyspieszenia w płaszczyźnie pionowej podczas chodzenia po nieregularnej powierzchni w porównaniu z badanymi bez palucha koślawego lub z  łagodnym stopniem deformacji.

WNIOSEK:

Odkrycia te wskazują, że haluksy mają znaczący, szkodliwy wpływ na wzorce chodu, które mogą przyczyniać się do niestabilności i ryzyka upadku u osób starszych, szczególnie podczas chodzenia po nieregularnym terenie.

źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov
autorzy: Menz HB1, Lord SR.
tłumaczenie: własne

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *