TŁO

Zdjęcia rentgenowskie dostarczają dokładnych i wiarygodnych danych w różnych patologiach stóp. Jednak towarzyszące zdjęciom rentgenowskim powikłania ograniczają jego zastosowanie do badań epidemiologicznych i celów badawczych, zwłaszcza u dzieci. W związku z tym potrzebne są proste, dostępne i opłacalne metody, takie jak odcisk stopy,  aby pomóc zdiagnozować różne patologie stóp. W badaniu, dokładność techniki odcisku stopy w ocenie kąta palucha koślawego (HVA) została sprawdzona na poprzez porównanie zdjęć rentgenowskich z odciskami stóp.

METODY

W tym przekrojowym badaniu wzięło udział 42 uczestników dotkniętych schorzeniem haluksów. Wartość kąta HVA mierzono zarówno przy pomocy zdjęć rentgenowskich, jak i odcisków stóp badanych. Różnice między tymi dwoma podejściami zostały zmierzone poprzez zastosowanie testu współczynnika korelacji i niezawodności, który został oceniony przy użyciu korelacji międzyklasowej (ICC).

WYNIK

 Stwierdzono istotną korelację między wartością HVA mierzoną za pomocą promieniowania rentgenowskiego i wartości HVA mierzoną za pomocą odcisków stóp (p <0,001), a wartość ICC była wyższa niż 90%.

WNIOSKI

Odcisk stopy jest niezawodną metodą pomiaru HVA, ponieważ jest silnie skorelowany z katem HVA uzyskanym za pomocą obrazowania rentgenowskiego.

źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov
autorzy: Pourhoseingholi E1, Pourhoseingholi MA2, Bagheri A1, Esfandiar E1, Saeb M3.
tłumaczenie: własne

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *